ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

ผู้แต่ง: ดร.ฐาปนา  บุญหล้า

สำนักพิมพ์: ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-11-19 01:41
2021-10-19 00:43
2021-10-13 00:38
2021-10-06 00:46
2021-10-02 00:57
2021-09-18 00:49
2021-09-18 00:49
2021-09-18 00:49
2021-09-09 00:56
2021-09-03 01:02
2021-09-02 01:08
2021-09-01 00:59
2021-08-25 00:21
2021-08-25 00:21
2021-08-24 00:00

หน้า