ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Best Seller SE-ED)

ผู้แต่ง: ดร.ฐาปนา  บุญหล้า

สำนักพิมพ์: ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-11-19 01:41
2021-10-12 00:36
2021-10-01 01:07
2021-09-10 00:53
2021-09-01 00:59
2021-08-20 04:15
2021-08-12 00:55
2021-08-04 00:14
2021-07-17 00:11
2021-04-25 00:38
2021-03-27 00:45
2021-03-17 00:58
2021-03-06 00:47
2021-02-23 00:43
2021-02-11 00:51