ข้อมูล eBook

ชื่อ: การ์ตูนพุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาคตรัสรู้

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก
การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาค ตรัสรู้ หนทางแห่งความดับทุกข์
ธรรรมสภา เรียบเรียง
ในช่วงเล่มที่ 2 ภาค ตรัสรู้ หนทางแห่งความดับทุกข์ กล่าวถึงตอนเส้นทางการตัดสินใจ
เข้าสู้เส้นทางบรรพชิต อุบาสกคนแรก รวมถึงการเริ่มประกาศเผยแพร่พระธรรมทั้งนี้ภายในเล่มได้
รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-15 00:01
2021-09-15 00:01
2021-09-07 01:16
2021-09-04 01:18
2021-08-26 04:19
2021-08-21 04:19
2021-08-13 00:04
2021-08-11 00:02
2021-08-04 00:14
2021-07-27 00:59
2021-03-25 00:23
2021-03-24 00:15
2021-03-10 00:27
2021-03-10 00:27
2021-02-24 01:23

หน้า