ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐีทันใจ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ในหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องเล่าดีๆ ที่จะพาคุณไปพบกับ "ความลับของเศรษฐี" ซึ่งผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงหัวใจของมันได้ ผู้นั้นถือได้ว่าเป็นเศรษฐี ที่สำคัญมันจะทำให้คุณเห็นว่า เราทุกคนล้วนมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเป็นเศรษฐีครบอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว เพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเอง และคุณจะเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาได้ เพียงแค่คุณเรียนรู้มันด้วยใจของคุณเอง! เรื่องเล่าอันเปี่ยมพลังในหนังสือเล่มนี้ จะเปลี่ยนความคิดคุณ เปลี่ยนมโนภาพที่คุณมองตัวเอง และสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณได้อย่างน่าประหลาดใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-11-19 01:41
2021-10-23 00:52
2021-10-06 00:46
2021-10-02 00:57
2021-09-25 00:51
2021-09-25 00:51
2021-09-23 00:47
2021-09-15 00:01
2021-09-15 00:01
2021-09-10 00:53
2021-09-07 01:16
2021-09-02 01:08
2021-08-25 00:21
2021-08-25 00:21
2021-08-17 01:55

หน้า