ข้อมูล eBook

ชื่อ: พยายามถูกวิธี มีแต่สำเร็จ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ยุคนี้เป็นยุคที่เราทุกคนต่างก็ไขว่คว้าหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงกันทั้งนั้น และเป็นยุคที่ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความวิตกกังวลเท่าทวีคูณ หลายๆ คนใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ก็เป็นไปอย่างไร้ผลและมีประสิทธิภาพต่ำอยู่ทุกวัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะมีชีวิตที่ยากลำบากและเหน็ดเหนื่อย แต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนัก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความพยายามของคุณเป็นเสมือนพยัคฆ์ติดปีก เพื่อให้การต่อสู้ชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-10-19 00:43
2021-10-19 00:43
2021-10-02 00:57
2021-10-01 01:07
2021-09-29 01:25
2021-09-23 00:47
2021-09-22 00:52
2021-09-21 00:45
2021-09-15 00:01
2021-09-11 00:48
2021-09-07 01:16
2021-09-07 01:16
2021-09-05 01:38
2021-08-29 00:48
2021-08-28 00:51

หน้า